Waarom dien ik mij registreren?

Als je online bij X²O wenst te bestellen, dien je je te registeren op onze website omdat wij een aantal essentiële gegevens van je nodig hebben om juw goederen te kunnen leveren en om je tijdig te kunnen informeren over de status van jouw bestelling. Deze gegevens hebben wij dus nodig voor de verwerking van jouw bestelling en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bij registratie vragen wij je een e-mailadres op te geven, zodat we je, nadat je de online bestelling heeft afgerond, de nodige documenten kunnen toesturen per e-mail. Het gaat hier om een bestelbevestiging met overzicht van de door je bestelde goederen en gekozen leverdatum en –adres. Een bewijs van betaling van het voorschot en/of volledige bedrag, in het geval van een voorschotbetaling sturen wij ineens de bankoverschrijving voor het saldobedrag mee, onze verkoopsvoorwaarden alsook een document met aanhuislevertips zodat je weet waarmee je rekening dient te houden bij de levering van jouw goederen.

In een later stadium sturen we je, op datzelfde e-mailadres de nodige handleidingen en technische documenten toe die bij de door jou bestelde goederen horen.

Met andere woorden, een correct e-mailadres is van belang.

Verder zal je bij registratie ook om een lever- en facturatieadres gevraagd worden. Zodat wij weten waar wij jouw goederen moeten leveren en op welk adres de factuur mag worden opgemaakt.

Tot slot vragen wij jou een (gsm)nummer op te geven, onze transporteur verwittigt je op voorhand hoe laat je jouw bestelling mag verwachten.

Gaf je een gsm-nummer op, dan ontvang je twee dagen voor levering een sms met het tijdsblok waarbinnen je de levering mag verwachten. Heb je enkel een vast nummer? Dan bellen we je ten laatste één dag op voorhand op.